Herrström on the net

Den här sidan är helt dedicerad åt kartläggning av släkt dvs. anfäder till Evys och Thorleifs barn, Maria och Emma Herrström.

 

 I våra huvuden är släkt en social konstruktion. Vi tycker att en biologistisk definition av släkt är tröttsam och svår att vetenskapligt belägga. De källor man – i vart fall längre tillbaka – har är av samhällelig karaktär, dvs främst kyrkböcker, domböcker etc. De ger således information om hur man betraktade släktskapet ur ett samhälleligt perspektiv, inte ett genetiskt.

 

Inne på varningar är en annan varning på sin plats: Vi har inte kollat primärkällorna i en hel del fall. Vi har litat på de källor vi angivit. Det är inte forskningsmässigt korrekt, men det är tidsmässigt rationellt. Vilka källorna är framgår av materialet och av beskrivningen nedan.

 

Eftersom det möjligen inte är lagligt att på Internet publicera uppgifter som är yngre än 70 år om de inte är harmlösa har vi avstått från det. Det betyder att uppdelningen utgår från personer som är födda för mer än 70 år sedan. Sidan visar anorna till mina döttrar, både på faders- och moderslinjen. Uppdelningen framgår här till vänster.

 

Släkten Herrström och bakåt till Anders Larsson Modig, ryttare i Härslöv och barnens farmors anor, Reiman-sidan  har utforskats av barnens  farfar Yngve Herrström. Vi har använt oss av den systematisering som Stig Herrström, åstadkommit med stor möda från Yngves anteckningar. För släkten Söderström och Löfström har vi hämtat information från Maria L Hallengrens hemsida. Information om Axel Söderströms resor har vi fått från Ingvar Henricsson i Gävle.

 

För Evys anor har vi tillsammans (och med stor hjälp av andra) fått fram linjerna bakåt vad det gäller släkten Regnell och Eriksson mfl. Hans Runske gav oss en hel del anor upp till släkten de Flon. För anorna till släkten Sandberg har vi använt deras publicerade släktträd. Vi har utnyttjat den forskning som finns beträffande smedsläkten Swartling. Vi har kommit en bit vad det gäller döttrarnas morfar, kommendörkapten Sigurd Håkansons anor. Med stor hjälp av Bengt och Kerstin Håkanson, som lånat oss sitt släktarkiv där också antavlor finns. Dessa har tagits fram av Per Odmark och hans mor Gerda Odmark, född Håkanson. Vi har kunnat korrigera några saker i dem, annat har vi inte kunnat bekräfta och därför utelämnat.

 

Den mesta egna forskningen som vi har gjort har skett via Genline (www.genline.se), som är ett begåvat sätt att distribuera kyrkoböcker. HTML-sidorna, liksom den bakomliggande databasen är gjord i MinSläkt v.3.2, som är ett mycket prisvärt program. Givetvis har vi också använt Sveriges Dödbok 1950-1999, Sveriges Dödbok 1947- 2006, Sverige Befolkning 1890, 1900, 1970 och Sveriges befolkning 1980, som är andra bra hjälpmedel.

 

Uppdateringar framgår av uppdateringsinformationen.